Evlat edinme biyolojik aileleri ile yaşama şansını kaybetmiş çocuklar için uzun süreli, istikrarlı bakım sağlanmasıdır. Evlat edinmede aile hukuksal bir süreci tamamlayarak mahkeme kararıyla çocuğun velayet hakkını alır. Çocuk ailenin soyadını taşımaya başlar.

Koruyucu aile ise çocuğun bakım, yetiştirme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşmaktadır. Çocuğun velayeti öz ailesinde kalmaktadır. Herhangi bir nedenle biyolojik ailenin vasi olamaması durumunda, vasi kurumca belirlenen bir kurum görevlisi olmaktadır.