Yasal Süreçler

1- Koruyucu ailesi olduğumuz çocuğun nüfusumuza geçmesi mümkün mü?

Koruyucu aileliğin evlat edinmeden farkı çocuğun bakımı, yetiştirilme ve eğitim sorumluluğun devlet ile paylaşılmasıdır. Koruyucu ailelikte çocuğun velayeti biyolojik ailede kalmaktadır. Ancak süreç içerisinde biyolojik ailenin çocuğun velayetinden vazgeçmesi gibi nadir görülebilen durumlarda çocuk evlat edinme statüsüne geçebilmektedir. Ancak bu durumun çok çok istisna bir örnek olduğu unutulmamalıdır. Böyle bir durumda evlat edinme konusunda öncelik hali hazırda devam eden koruyucu ailede olmaktadır. Koruyucu ailenin herhangi bir sebeple çocuğu evlat edinmemesi durumunda koruyucu ailelik sonlandırılmaktadır. Çocuğun yüksek yararının önemsendiği bu sistemde çocuğun kalıcı olarak bir aile yanında yaşaması amacıyla evlat edinme sırasında olan bir başka aileye evlat edinmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

2- Koruyucu aile olduktan bir süre sonra eşimle boşanırsak süreç nasıl işler? 

Eşlerin talebi ve sosyal çalışma görevlisinin değerlendirmesi ile çiftlerden biri koruyucu ailelik sürecine devam edebilmektedir.
 

3- Başvurulara olumlu / olumsuz dönüş ortalama ne kadar sürede yapılıyor?

Başvuru sonrasında görüşmeler ortalama üçer hafta aralıklarla en az beş görüşme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ancak sürece ilişkin olumsuz bir yanıt söz konusu ise koruyucu aile adayları ile bekleme yapılmadan paylaşılmaktadır.

 

4- Valilik onayı ortalama ne kadar sürede geliyor?

Valilik onay süreci aynı gün veya ertesi gün işleme konulabilmektedir.

 

5-Koruyucu aile başvurumuz onaylandıktan ne kadar süre sonra çocuk evimizde yaşamaya başlıyor?

Başvurunun onaylanmasının ardından çocuk ve aile için en uygun olacak eşleşme süreci hemen başlatılmaktadır. Bu süreç için zaman tanımlaması yapılamamaktadır. Çocukların özel durumları ve ailelerin öncelikli olarak tercih ettiği yaş ve cinsiyet kriterleri bekleme süresinde etkili olabilmektedir. 

 

6- Koruyucu aile olduktan sonra tayin vb. sebeplerle şehir değişikliği yapılması durumunda süreç nasıl işler?

Adres ve ikametgah değişikliklerini gerçekleştirmeden en az bir ay önce bağlı olduğunuz İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmeniz gerekmektedir. Ancak koruyucu ailesi olduğunuz çocuğun biyolojik aile görüşmeleri var ise çocuğunuzu belirli aralıklarla taşındığınız şehre götürmeniz gerekmektedir. Koruyucu ailelik, çocuğun biyolojik ailesi ile bağlarının güçlü tutulması üzerine kurulan bir sistem olduğundan bu görüşmeler önem arz etmektedir. Bunun mümkün olamayacağı mesafe ya da durumlar söz konusu ise koruyucu ailelik süreci sonlandırılabilmektedir.
 

7- Koruyucu aileyiz ve bir çocuğa daha koruyucu aile olmak istiyoruz. Aynı evrakları yeniden mi hazırlamamız gerekiyor?

İkinci veya üçüncü çocuğa koruyucu aile olma süreciniz sosyal çalışma görevlisi tarafından değerlendirilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde sadece talep edilecek belgeler yenilenebilmektedir.

Seyahat / Taşınma


1- Şehir dışına tatile gideceğimiz durumlarda yasal olarak ne yapmamız gerekiyor?

İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak gideceğiniz şehir ve kalacağınız tarih aralıkları hakkında bilgilendirme yapmanız gerekmektedir.

 

2- Yurt dışına tatile gideceğimiz durumlarda yasal olarak ne yapmamız gerekiyor?

Çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak en kısa sürede İl Müdürlüğü'ne bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Sağlık

1- Koruyucu ailesi olduğumuz çocuğa özel sağlık sigortası yaptırabilir miyiz?

Sigorta mevzuatı uygun ise özel sağlık sigortası yaptırılabilmektedir. Ancak koruma kararı esası ile çocuğun hali hazırda Devlet ve Üniversite Hastanelerindeki tüm masraflarının karşılandığı unutulmamalıdır.
 

2- Koruyucu aile olduktan sonraki birkaç yıllık süreçte sağlık raporunda herhangi bir hastalık çıktığında koruyucu ailelik sonlandırılıyor mu?

Bu süreçte belirleyici olan ruhsal veya bulaşıcı bir hastalığın olması ve bu durumun çocuk üzerindeki etkisinin nasıl olduğudur. Bu konuda sosyal çalışma görevlisi tarafından gerekli değerlendirme yapılarak karar verilmektedir.

Psikolojik Destek

1- Kurumda çocuğumla düzenli görüşebilecek ve danışmanlık hizmeti alabileceğimiz bir psikolog mevcut mu?

Size hizmet veren sosyal çalışma görevlisi süreci takip ederek sizi ve çocuğunuzu destekleyecektir. Terapi desteği anlamında, gerekli hallerde bir psikolog ile birebir seanslar gerçekleştirilebilmektedir

Koruyucu Aile Olma Şartları ve Süreci Hakkında

1- Koruyucu aile olma sürecinde uygun olan ailede nelere dikkat ediliyor?  

Öncelikle aday koruyucu ailenin çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması, çocuk yetiştirme konusundaki yeterliliği, kişilik özellikleri, yaşı, sosyal ilişkilerinin ve varsa evlilik ilişkisinin niteliği, yaşantısının genel kabul gören toplumsal değerlere uygunluğu, iş yaşantısı ve ekonomik koşullar, varsa diğer aile üyelerinin koruyucu aile olma hakkındaki düşünceleri gibi faktörlere ilişkin sosyal incelemeler gerçekleştirilerek kişi / kişilerin koruyucu aileliğe uygunluğu değerlendirilmektedir.
 

2- Çocuğun yaşı ve cinsiyeti konusunda nasıl bir eşleştirme yapılıyor?

Çocuğun yaşı ve cinsiyeti hakkındaki eşleştirmeler konusunda koruyucu ailenin öncelikli tercihi dikkate alınarak; koruyucu ailedeki ebeveynlerin yaşı, çocuğun yaşı, varsa evdeki diğer çocukların yaş ve cinsiyetleri incelenerek değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda koruma altındaki çocuğun gelişim özelliklerinin önemi kadar varsa biyolojik çocukların gelişim süreçleri de önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda hem koruma altındaki çocuğun hem de (varsa) ailenin biyolojik çocuğunun sağlıklı gelişimini korumak amacıyla uzmanlar tarafından daha hassas değerlendirmelerle eşleştirmeler gerçekleştirilmektedir.

 

3- Türkiyeli olmayan bir çocuğa koruyucu aile olabilir miyim?

Evet.
 

4- Eşlerden birinin TC vatandaşı olması koruyucu ailelik için yeterli mi?

Yönetmelik kapsamında koruyucu aile olabilmek için her iki eşin de TC vatandaşı olması gerekmektedir.
 

5- Çifte vatandaş olmak koruyucu aileliğe engel mi?

Diğer şartları da sağlıyor olduğunuz durumda, aynı zamanda TC vatandaşı olmanız ve Türkiye’de ikamet etmeniz koruyucu aile olmanız için yeterlidir.
 

6- Koruyucu aile olmadan önce gönüllü aile olabilir miyim?

Gönüllü ailelik ve koruyucu ailelik farklı süreçlerdir. Ancak gönüllü ailesi olunan çocuk ile kurulan bağın kuruluş tarafından değerlendirilerek gerekçe gösterilmesi durumunda koruyucu aile birimi bu talebi değerlendirebilmektedir. 
 

7- Özel gereksinimi olan bir çocuğa koruyucu aile olmanın şartları neler?

Şartlar koruyucu aile olma şartları ile aynıdır. Ancak farklı olarak bu kapsamda Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli ile koruyucu aile olabilirsiniz. Uzmanlaşmış koruyucu ailelik: Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana-baba eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
 

8- Koruyucu aile olmadan önce herhangi bir eğitime katılmak gerekiyor mu?

Koruyucu aile birimlerine başvuru sonrasında veya çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme aşaması sonrasında da bu eğitimler verilebilmektedir.
 

9- Koruyucu aile olmak için yaşadığımız il müdürlüğü dışındaki bir il müdürlüğüne müracaatta bulunabilir miyiz? 

Koruyucu ailelik başvuruları yalnızca ikamet edilen ilden gerçekleştirilmektedir.
 

10- Aynı zamanda birden fazla ilden koruyucu ailelik müracaatında bulunabilir miyiz?

Koruyucu ailelik başvuruları yalnızca ikamet edilen ilden gerçekleştirilmektedir.

 

11- Evimde evcil hayvan (kedi, köpek) olması koruyucu ailelik başvuruma engel olur mu?

Çocuğun herhangi bir alerjisi, sağlık sorunu yoksa ve evcil hayvan çocuğun güvenliği açısından risk taşımıyorsa koruyucu aile olmaya engel teşkil eden bir durum değildir. 

 

12- Kız kardeşimle beraber yaşıyoruz. Koruyucu aile olabilir miyiz?

Diğer şartlarınız uygunsa bekar koruyucu aile olarak yalnızca biriniz başvuruda bulunabilirsiniz. Sosyal çalışma görevlileri tarafından yapılacak değerlendirme ve incelemeler neticesinde koruyucu aile olmanız uygun görülürse koruyucu aile olabilirsiniz.

 

13- Koruyucu aile olmak için gelir düzeyi, gayrimenkul vb. gereklilikler nelerdir?

Aile üyelerinin asgari standartlarda bakımının sağlanabildiği resmi gelirin belgelemesi yeterlidir. 

 

14- Engelli bir biyolojik çocuğum var. Koruyucu aile olabilir miyim?

Engelli bir çocuğa sahip olmak koruyucu aile olmanız için engel değildir. Ancak bu durumda öncelikle engelli çocuğunuzun bakımı ve gelişimini yeterli düzeyde karşılıyor olmanız önem taşımaktadır. Bu durum sosyal çalışma görevlileri tarafından değerlendirilecektir. Uygun görüldüğü takdirde çocuğunuzun özel durumu dikkate alınarak şartlarınıza uygun bir çocuğa koruyucu aile olmanız konusunda değerlendirmeler gerçekleştirilecektir.
 

15- Koruyucu aile başvurusu için kimlerin sağlık raporu / adli sicil kaydı gerekiyor? 

Koruyucu ailenin evde yaşayan her üyesi için evrakların tamamlanması gerekmektedir. Aile içinde yaşamaya sonradan dahil olan (anneanne, dede gibi) üyeler de eğer aynı evin içerisinde sürekli ikamet edeceklerse onlara ait evrakların da teslim edilmesi gerekmektedir. Bu konuda sizinle ilgilenen sosyal çalışma görevlisi tarafından sizlere detaylı bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. 

Koruyucu Aile Destekleri

1- Çalışan koruyucu ailelere ek bakım ücreti desteği veriliyor mu?

Çocuğun yaşına göre koruyucu aile ödemeleri her aileye yapılmakta ve çocuğun servis, kurs gibi ücretleri karşılanmaktadır. Bunun haricinde ek ödeme altında bir ödeme bulunmamaktadır.
 

2- Koruyucu ailesi olduğum çocuğun kreş, özel okul, servis, kurs gibi ücretleri karşılanıyor mu?

Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri, engelli çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri, servis bulunmaması halinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödemeleri karşılanmaktadır. 

Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir, bu imkândan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanır. Çocuğun gelişim ve eğitim ihtiyaçları, sorumlu sosyal çalışma görevlisi tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde çocuk bir yıl içinde birden fazla kursa katılabilir.

 

3- Koruyucu ailelere yönelik olarak doğum izni, babalık izni mümkün mü?

Mevzuat kapsamında doğum izni, babalık izni mümkün değildir.

 

4- Çocuğu ağır engelli olan ve çalışan koruyucu aileye erken emeklilik hakkı mümkün oluyor mu?

Bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Biyolojik Aile

1- Biyolojik aile görüşmeleri nerede, ne sıklıkla oluyor? Ne kadar sürüyor? Görüşme esnasında çocuğun yanında kimler oluyor?

Biyolojik aile görüşmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi’nde, İl Müdürlüğünce çocuğun ve biyolojik ailenin özel şartları değerlendirilerek uygun görülen sıklıklarla gerçekleştirilir. Görüşmeler meslek elemanlarının kontrolünde mesai saatleri içinde çocuğun yaşı ve özellikleri de dikkate alınarak saat sınırı olmadan gerçekleşir.  Bu esnada biyolojik aile ve çocuk yalnız (veya vakanın özelliğine göre sosyal çalışmacı eşliğinde) görüşebilmektedir.

 

2- Çocuk biyolojik ailesiyle kurum dışında görüşebilir mi? / Koruyucu ailesi olduğum çocuğum bazı zamanlarda biyolojik ailesinin evinde kalabilir mi?

Sosyal çalışma görevlisinin uygun görmesi halinde çocuk biyolojik ailesi ile kurum dışında da görüşebilmektedir. Bunun yanında yılda 30 günü geçmemek şartı ile izinli olarak biyolojik ailesinin yanına gidebilmektedir.

 

3- Koruyucu ailesi olduğum çocuğun biyolojik ailesine döndürülme süreci nasıl gerçekleşir? Bu süreçte koruyucu ailenin hakları nelerdir?

 

Çocuğun koruma altına alınma şartlarının ortadan kalkması söz konusu olduğunda biyolojik aileye dönüş gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreç çocuğun yaşı ve özellikleri dikkate alınarak yürütülmekte ve 1 yıla kadar da uzayabilmektedir. Bunun yanında velayet kanunu uyarınca biyolojik aile onaylamadığı durumda çocuk ve koruyucu aile arasındaki ilişki sonlandırılabilmektedir.

section-icon

Sizinle Daha Fazla Çocuğun Bir Aile Yanında Yaşayabileceğine İnanıyoruz.


section-icon

İŞBİRLİKÇİLERİMİZ